Burmistrz Chełmna mówi, że musiał zastosować wstrząs na wójta gminy Stolno

Monika Smól
Monika Smól
Podczas sesji Rady Miasta Chełmna wskazano mapę z terenem gminy Stolno, którym zainteresowani są w mieście
Podczas sesji Rady Miasta Chełmna wskazano mapę z terenem gminy Stolno, którym zainteresowani są w mieście UM Chełmna
Większością głosów radni Rady Miasta Chełmna zdecydowali podczas środowej sesji o przystąpieniu do konsultacji sprawy zmiany granic miasta.

Na miejskiej sesji pojawił się wójt gminy Stolno Jerzy Rabeszko i kilku radnych z tej gminy. Chcieli spojrzeć w oczy tym, którzy mają zamiar - jak nazywają to od początku wprost nazywa wójt - okraść ich z terenów.

Sprawę przedstawić miał Piotr Murawski, zastępca burmistrza Chełmna, ale przed nim głos zabrać chciał burmistrz.
- Zadanie jest trudne, droga długa i wymagająca przeprowadzenia procedur i szczegółowych konsultacji - mówił Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna. - Na wstępnie chce powiedzieć - abstrahując od doniesień medialnych, które niepotrzebnie podgrzewają atmosferę, że wolałbym rzeczową spokojną dyskusję. To do czego się przymierzamy nie jest wyjątkowe w kraju. W wielu gminach była ta procedura przeprowadzana. Ople, Rzeszów, a są kolejne wnioski - Włocławek zamierza wystąpić w tej samej procedurze i chodzi tam o 170 hektarów terenów. To, że będziemy wyjątkiem na mapie Polski i będziemy wytykani palcami nie jest prawdą. Nasze intencje są rozwojowe, a nie imperialistyczne. Korzyści będą dla całego powiatu - Chełmno to stolica powiatu i Chełmno ma możliwości rozwojowe, które chcemy wykorzystać. Możliwości gminy są ograniczone, bo się dusimy. Rok temu zwróciłem się do wójta i nie zostałem poważnie wysłuchany i potraktowany. Czas na rozmowę zawsze jest. Doszło do niej w poniedziałek. Każda strona zostaje przy swoim zdaniu, co nie jest zaskakujące, bo każdy broni swoich interesów.

https://chelmno.naszemiasto.pl/sygnalizacja-swietlna-w-chelmnie-nowa-wiec-czemu-nie-dziala/ar/c1-7511139?fbclid=IwAR1o9SUqnvArw2Mju7uKK8JTS6JqueRRTHwb86K9zr2-WtCXVHlWKac5RLg

Burmistrz podkreślał, że miasto kiedyś zainwestowało w ten teren - obwodnica kosztowała niemałe pieniądze.
- Patrząc na wydatki z budżetu - około 8 mln złotych, 1,5 mln złotych na odszkodowania dla właścicieli gruntów. Te 9,5 mln złotych to wydatek ze środków własnych gminy - kontynuował burmistrz. - Mamy prawo etyczne, by te działania podjąć. Inne gminy deklarowały dofinansowanie tej inwestycji - też Stolno - a potem się wycofały. Dzisiejsza uchwała, o której podjęcie prosimy to początek procedury konsultacyjnej. Zapytać chcemy mieszkańców i poznać opinie z gminy Stolno. Finalnie, gdy uznamy, że nasze argumenty uprawniają, by iść w tę stronę to wniosek przedłożymy prezesowi rady ministrów i on - w drodze rozporządzenia - ewentualnie zmieni grancie. Jeśli jego decyzja będzie pozytywna to skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale i gminy ościenne. To niezamieszkałe tereny. Nie mamy zakusów na Grubno i mieszkańców. Niezagospodarowany skrawek chcemy zagospodarować. Jeśli decyzja będzie dla nas niekorzystna to życzę Stolnu, by wzmożyło działania na rzecz zdynamizowania tamtych terenów - też z korzyścią dla mieszkańców Chełmna.

Po burmistrzu głos zabrał jego zastępca, który przedstawił plan.
- Tydzień temu o zmianie granic rozmawialiśmy proponując włączenie punktu do obrad i informował Piotr Murawski. - Stąd pojawia się na sesji. Zmiana granic to długa droga. Wielokrotnie słyszę o przykładzie Świeca, które powiększy granice miasta. Tam bez kontrowersji, bo jest gmina miejsko-wiejska, a Świecie jest potencjałem podobne do nas. Ma to miejsce w gramach jednej gminy. W byłym województwie bydgoskim uznali, że małe miasta nie będą same tworzyć gmin miejskich. Ale w toruński zapadły inne decyzje - małe miasta powiatowe stworzyły małe gminy, jak Chełmża czy Chełmno. Tu otoczenie wiejskie tworzy gminy odrębne. W otoczeniu Chełmna są aż trzy gminy - Kijewo Królewskie, Chełmno i Stolno. Nie ma w województwie takiego drugiego ośrodka.
Dodał, że cała procedura zaczyna się od deklaracji woli zmiany granic.

- Wydaje się absurdalne, że zapytamy chełmnian o włączenie terenów gminy Stolno. Jednak to z podatków naszych mieszkańców będą realizowane inwestycje związane ze zbrojeniem tego terenu - dodał Piotr Murawski. - Gmina Stolno będzie miała trzy miesiące na sporządzenie opinii w sprawie zmiany granic. Elementem nie wynikającym wprost z przepisów ale możliwym jest zapytanie właścicieli poszczególnych działek objętych proponowana zmianą. Potem sporządzimy wniosek. Decyzję podejmie niezależny organ. Obszar miasta jest zagrożony powodziowo rzeką Wisłą, Frybą, w mieście są górki, więc warunki trudne.
Zastępca burmistrza wskazał, że chodzi o trzy działki rolne.

- W uzasadnieniu wskazaliśmy tylko część argumentów. Rok temu pracodawcy mówili, że brak im pracowników, bo nie maja gdzie zamieszkać. Ich drugi problem to dostępność uzbrojonych gruntów. W mieście mamy ograniczone możliwości. Najbardziej optymalny jest rozwój w kierunku południowym. Nam ubywa mieszkańców. W Świeciu powstanie droga ekspresowa, a z tym wiąże się przebudowa DK91 i skomunikowanie z Chełmnem będzie dobre, co wpłynie na rozwój logistyki. W mieście są dwa technika logistyczne. Rozwój miasta będzie przekładać się na rozwój gmin ościennych - już teraz znacząco na nie wpływa.

Radny Waldemar Piotrowski stwierdził, że proponowana zmiana granic z punktu widzenia interesów miasta jest korzystna. Ale uważa, że zmiany wprowadza się z zachowaniem przyzwoitości.
- Chodzi o sąsiadów, z którymi graniczymy - mówił radny Piotrowski. - Jestem przekonany, że dobra wola i siła argumentów pozwala na porozumienie bez emocji, jak te których jesteśmy świadkami. Media od ponad tygodnia mają do szerzenia niepotrzebne wymiany zdań, które nikomu nie służą. To niepotrzebne wzniecanie emocji. Jestem zwolennikiem dyskusji bez konfliktu. Poza tym, skoro pomysł zmian granic nie jest sprzed dwóch tygodni to szkoda, że nie rozmawiano z przedstawicielami gminy Stolno. Uniknęlibyśmy tego co jest. Stosunki łączące gminy powinny być dobre. Radni z miasta też nie byli wcześniej informowani, że jest propozycja wprowadzenia tego punktu na sesje. Finał sprawy jest bardzo odległy i jest wielką niewiadomą - i nie możemy mieć przekonania, że będzie zgodny z naszymi oczekiwaniami. Może być odwrotnie, a niepotrzebne zaognienie sytuacji pozostanie w pamięci mieszkańców i Chełmna i Stolna.

Radny Marek Olszewski podkreślił, że liczy, że górę weźmie rozsądek i będzie dyskurs. - Liczę, że oferta włodarzy przekona sąsiadów - mówił radny. - I że będziemy się wszyscy rozwijali i że będą negocjacje - nie tylko z mieszkańcami, ale też włodarzami sąsiedniej gminy.
Radna Dorota Żulewska przyznała, że słuszne jest podejmowanie dla miasta dobrych decyzji, ale dodała, że jest za kompromisami.
- Teraz to idzie w tym kierunku, że wywołuj niepokój sąsiadów - mówiła radna. - Sukces to aprobata gminy Stolno i w tym kierunku życzyłabym sobie by to zmierzało.
A radny Michał Wrażeń wspomniał, że wielu z tych, którzy podnosili rękę za budową obwodnicy już w tym gremium nie ma i dlatego nie należy do tego wracać.

- To żaden argument, by poszerzyć grancie miasta. W moim młodym wieku, mam 18 lat i dostałem dowód wiem, że z sąsiadami rozmawiam, umawiam się, wypracowuje stanowisko - komentował śmiejąc się przez łzy jeden z najbardziej doświadczonych radnych Michał Wrażeń. - Na spotkaniu z burmistrzem byłem wniebowzięty, ale rozdzwonili się mieszkańcy Stola, Grubna, że coś z tym nie tak. Może burmistrz pokaże mapkę jak idzie obwodnica dalej - gdzie rolnicy pszenice będą obok siali? Warsztatu własnego chleb mają sobie pozwolić odebrać? Przecież ten grunt to ich praca. Niech wezmą prawdziwe nieużytki - poligon wojskowy. Czemu tam procedury nie rozpoczynamy? Armia jest mała. Takie hektary poligonu trzymamy, po co nam to jest?

Radna Dominika Wikiera ripostowała do Waldemara Piotrowskiego, który apelował o przyzwoitość.
- A co nieprzyzwoitego jest w podejmowaniu rozmów? - pytała. - Nieformalne odrzucone zostały. Ok. Nie było mnie przy tym, nie będę drążyła tematu. To na razie tylko podjęcie rozmów z naszymi mieszkańcami i sąsiednią gminą.
Zastępca burmistrza odpowiadał, że teren poligonu na Wybudowaniu to teren świetnie położony, ale już poruszali go z dowódcą jednostki - obecnym i poprzednim.

- Istnienie poligonu dla nich jest jedyną możliwością utrzymania jednostki w Chełmnie - wskazuje Piotr Murawski. - W obecnej perspektywie i przy liczbie pracujących tam osób - szkodliwe byłoby odebranie możliwości funkcjonowania jednostki w Chełmnie.
- Pan rozmawiał o przejęciu poligonu rok temu, a ja się dziś dowiaduję? - nie krył kolejnego zdziwienia radny Wrażeń. - Przepływ informacji powinien być lepszy.

Radny Sławomir Karnowski też wskazał, że jest za poszerzeniem granic.
- Jestem za, ale decyzje ostateczną podejmie premier - podkreślił radny Karnowski. - My argumenty wyłożyliśmy teraz karty na stół sąsiedzi - apelował. - A władza podejmie decyzje i nas pogodzi myślę.

Głos zabrał też wójt gminy Stolno.

- Rok temu burmistrz, po wyjściu z jakiegoś spotkania w korytarzu rzucił, że jest ze zainteresowany poszerzeniem granic miasta - relacjonował Jerzy Rabeszko. - Potraktowałem to jak żart. W czwartek 9 stycznia zadzwonił do mnie burmistrz, że nie mam być zaskoczony, bo na sesji w środę zostanie podjęta uchwała o zmianie granic. Tak się nie robi. Najpierw się rozmawia. Gdyby chodziło o tereny, które miasto potrzebuje pod budownictwo, stadion, żłobek - to Rada Giny Stolno byłaby przychylna. A chcecie pod inwestycje, czyli dla podatków. Będziemy więc walczyć, by tego terenu nie oddać. Proszę się nie dziwić, że mówimy nie, bo też potrzebujemy dla funkcjonowania pieniędzy z podatków.

Wójt nawiązał do tematu obwodnicy.
- Radny Michał Wrażeń i ja wiemy jak było - obwodnica była dla Chełmna, nam nic nie dawała nie widzieliśmy potrzeby wspierania jej budowy finansowego. I nie tylko my - mówił wójt. I przypominał: - Wiem, że ulicę Przemysłową w Chełmnie wciąż nazywa się Grubnem, bo kiedyś została przekazana na rzecz miasta - tam, gdzie m.in. jest Helvetia - te okolice to wszystko było Grubno. Potem zostało przekazane. Może my z sentymentów wystąpimy o zwrot tej ziemi - atrakcyjny pod kątek podatków? Mamy wiele kontrargumentów. A oczekuje się, że wszystko przyjmiemy z pochyloną głową i pokorą.
Wójt odpowiedział też radnemu Karnowskiemu, że to nie góra a inicjatorzy zawłaszczenia terenów jego gminy, podejmują za swoje decyzje odpowiedzialność.
- Na tej górze, o której Pan mówi, nie wiedzą pewnie gdzie Stolno - zrobią to na zimno - mówił wójt. - A emocje zostaną tu. Ścieżka wojenna jeszcze nie, ale boczenie się. I zobaczymy co będzie dalej. Bo kierunek może być taki, że dziś kawałek gminy Stolno bierzemy, Grubno - fajne, budownictwo plany przestrzenne są, to może potem o to się postaramy.
- Tak biorę odpowiedzialność za głos, który oddam - zapewnił radny Karnowski.

Burmistrz wrócił na mównicę.
- Czasem potrzebny jest wstrząs, by usiąść do stołu - odpowiedział wójtowi Artur Mikiewicz. - Wtedy żartobliwie zostałem potraktowany. Ja bym kogoś takiego do stołu zaprosił. Wierzę, że usiądziemy do niego. Narracja wojenna jest zbędna. Unikałbym nazywania nas złodziejami. Można wypracować korzyści dla Chełmna i Stolna - musicie nam pozwolić działać i musimy się nawzajem słuchać.
- Konieczna jest rozmowa między sąsiadami - mówi radny Piotrowski. I mam prośbę do burmistrza, by informował radnych o postępach toczących się rozmów.

- Nigdzie nie jest mówione, co pan nam imputuje, że mamy zakusy na Grubno - skierowała się do wójta radna Wikiera. - Chodzi o teren, o którym burmistrz nam mówił. Plan gminy zrobiono osiem lat temu, dotyczy 8 ha z około 70 ha o których rozmawiamy. I nie były tam podejmowanie inwestycje pomagające rozszerzyć działalność.
Ostatecznie 13 z 15 radnych głosowała za rozszerzeniem granic miasta i konsultacjami z mieszkańcami Chełmna w tej sprawie. Radni Dorota Żulewska, Michał Wrażeń i Wiesław Derebecki, wstrzymali się od głosu.

Znamy decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki.

Wideo

Komentarze 15

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Znaczy,że . .. według mapki ...właściciel dwóch pól, oraz właściciel motocrossu ... są chętni na taką zamiankę? Jeden i drugi to biznesmeni, w biznesie nie ma sentymentów .

G
Gość
18 stycznia, 11:09, Gość:

Nieudaczniki z Chełmna nie radzą sobie z finansami swojej gminy to wymyślili że przejmą grunty gminy Stolno i będą dzielić i sprzedawać działki aby zarabiać czyimś kosztem

Nie tylko z finansami chyba sobie nie radzą.Szukają oszczędności obcinając zarobki najmniej zarabiającym ludziom ,którzy miasto sprzątają.

Tylu mają specjalistów w zespole - aktorów,animatorów,działaczy. A walentynki obsługuje im firma MAGTEX z Płużnicy. Padam ( ze śmiechu).

G
Gość
16 stycznia, 22:03, Żart:

Argumenty godne pożałowania. Powódź, górki, logistyka i brak hoteli dla pracowników. Masło maślane. Odpowiedź ile z tego będą mieli mieszkańcy Chełmna. Nic.

16 stycznia, 22:41, Pryyk:

Tak się chelmno dusi i ma malo miejsca ze granice chce przesuwac a już widzę że polo mają budować na starej działce kolejowej. Potrzebny nam kolejny supermarket ? Ale znowu kasa nieważne gdzie i jak ważne za ile. Jeszcze będziemy przepraszać Kedzierskiego .

17 stycznia, 00:48, Gość:

Ja przepraszać nie muszę,bo mój głos był oddany na Kędzierskiego.

Jestem już w takim wieku,że pamiętam włodarzy Chełmna począwszy od naczelnika Gajewskiego,poprzez wszystkich kolejnych burmistrzów.I zarzucajcie Kędzierskiemu co chcecie,ale to za jego kadencji Chełmno wypiękniało.Póki co ekipa Kędzierskiego pozyskała najwięcej środków zewnętrznych i spożytkowała je na renowację zabytków,nowe drogi,kino i parę innych rzeczy.Obecni póki co tylko kończą to co Kędzierski zaczął.

I Kędzierski na pewno nie wpadł by na ten ,,genialny " pomysł z przejmowaniem gruntów sąsiedniej gminy.

Cóż będzie market,będzie kolejna wstęga do przecinania.

17 stycznia, 8:34, Halyna:

Bez przesady że tylko kończą!! A imprezy takie siakie i owakie ? To co Kędzierski robi????? Kultura to najważniejsza jest tylko czemu brak jej w relacjach z sąsiadami! Nie takich kozaków przewabialam jak pan burmistrz. On odejdzie z swojej funkcji swego czasu a smród zostanie. To prawda Kędzierski to nawet by o tym nie pomyślał.

Ale imprezy to nie inwestycje.Oni robią i za Kędzierskiego też były.Czyje lepsze? Nie wiem,do mnie jakoś ten ich festiwal nie przemawia.Pomieszanie z poplątaniem.Skopiowali po trochu z innych street artowych imprez zamiast wymyślić coś swojego.Fajnie,że coś się dzieje w mieście,ale czy jest sens robić byle się działo? Wśród naszych mieszkańców jest sporo osób starszych,do nich ten wysoce wysublimowany poziom artystyczny mało przemawia.Nie mówiąc już o dostępności dla niepełnosprawnych.

G
Gość

Nieudaczniki z Chełmna nie radzą sobie z finansami swojej gminy to wymyślili że przejmą grunty gminy Stolno i będą dzielić i sprzedawać działki aby zarabiać czyimś kosztem

G
Gość
17 stycznia, 15:11, Gość:

Niech się gmina Chełmno odwali od naszej gminy Stolno. Nasze grunty i tyle, my też możemy zainwestować w te tereny.

Ciekawe jak?

G
Gość

Niech się gmina Chełmno odwali od naszej gminy Stolno. Nasze grunty i tyle, my też możemy zainwestować w te tereny.

H
Halyna
16 stycznia, 22:03, Żart:

Argumenty godne pożałowania. Powódź, górki, logistyka i brak hoteli dla pracowników. Masło maślane. Odpowiedź ile z tego będą mieli mieszkańcy Chełmna. Nic.

16 stycznia, 22:41, Pryyk:

Tak się chelmno dusi i ma malo miejsca ze granice chce przesuwac a już widzę że polo mają budować na starej działce kolejowej. Potrzebny nam kolejny supermarket ? Ale znowu kasa nieważne gdzie i jak ważne za ile. Jeszcze będziemy przepraszać Kedzierskiego .

17 stycznia, 00:48, Gość:

Ja przepraszać nie muszę,bo mój głos był oddany na Kędzierskiego.

Jestem już w takim wieku,że pamiętam włodarzy Chełmna począwszy od naczelnika Gajewskiego,poprzez wszystkich kolejnych burmistrzów.I zarzucajcie Kędzierskiemu co chcecie,ale to za jego kadencji Chełmno wypiękniało.Póki co ekipa Kędzierskiego pozyskała najwięcej środków zewnętrznych i spożytkowała je na renowację zabytków,nowe drogi,kino i parę innych rzeczy.Obecni póki co tylko kończą to co Kędzierski zaczął.

I Kędzierski na pewno nie wpadł by na ten ,,genialny " pomysł z przejmowaniem gruntów sąsiedniej gminy.

Cóż będzie market,będzie kolejna wstęga do przecinania.

Bez przesady że tylko kończą!! A imprezy takie siakie i owakie ? To co Kędzierski robi????? Kultura to najważniejsza jest tylko czemu brak jej w relacjach z sąsiadami! Nie takich kozaków przewabialam jak pan burmistrz. On odejdzie z swojej funkcji swego czasu a smród zostanie. To prawda Kędzierski to nawet by o tym nie pomyślał.

Q
Qwety1

Może warto skorzystać z usług mediatora? Wierzę że interes jednych i drugich jest ważny.

G
Gość
16 stycznia, 22:03, Żart:

Argumenty godne pożałowania. Powódź, górki, logistyka i brak hoteli dla pracowników. Masło maślane. Odpowiedź ile z tego będą mieli mieszkańcy Chełmna. Nic.

16 stycznia, 22:41, Pryyk:

Tak się chelmno dusi i ma malo miejsca ze granice chce przesuwac a już widzę że polo mają budować na starej działce kolejowej. Potrzebny nam kolejny supermarket ? Ale znowu kasa nieważne gdzie i jak ważne za ile. Jeszcze będziemy przepraszać Kedzierskiego .

Ja przepraszać nie muszę,bo mój głos był oddany na Kędzierskiego.

Jestem już w takim wieku,że pamiętam włodarzy Chełmna począwszy od naczelnika Gajewskiego,poprzez wszystkich kolejnych burmistrzów.I zarzucajcie Kędzierskiemu co chcecie,ale to za jego kadencji Chełmno wypiękniało.Póki co ekipa Kędzierskiego pozyskała najwięcej środków zewnętrznych i spożytkowała je na renowację zabytków,nowe drogi,kino i parę innych rzeczy.Obecni póki co tylko kończą to co Kędzierski zaczął.

I Kędzierski na pewno nie wpadł by na ten ,,genialny " pomysł z przejmowaniem gruntów sąsiedniej gminy.

Cóż będzie market,będzie kolejna wstęga do przecinania.

G
Gość
16 stycznia, 22:03, Żart:

Argumenty godne pożałowania. Powódź, górki, logistyka i brak hoteli dla pracowników. Masło maślane. Odpowiedź ile z tego będą mieli mieszkańcy Chełmna. Nic.

16 stycznia, 22:41, Pryyk:

Tak się chelmno dusi i ma malo miejsca ze granice chce przesuwac a już widzę że polo mają budować na starej działce kolejowej. Potrzebny nam kolejny supermarket ? Ale znowu kasa nieważne gdzie i jak ważne za ile. Jeszcze będziemy przepraszać Kedzierskiego .

Ten supermarket potrzebny jest jak zającowi dzwonek. Parę lat i patrzeć jak całe Chełmno zostanie pozbawione terenów zielonych.

P
Pryyk
16 stycznia, 22:03, Żart:

Argumenty godne pożałowania. Powódź, górki, logistyka i brak hoteli dla pracowników. Masło maślane. Odpowiedź ile z tego będą mieli mieszkańcy Chełmna. Nic.

Tak się chelmno dusi i ma malo miejsca ze granice chce przesuwac a już widzę że polo mają budować na starej działce kolejowej. Potrzebny nam kolejny supermarket ? Ale znowu kasa nieważne gdzie i jak ważne za ile. Jeszcze będziemy przepraszać Kedzierskiego .

Ż
Żart

Argumenty godne pożałowania. Powódź, górki, logistyka i brak hoteli dla pracowników. Masło maślane. Odpowiedź ile z tego będą mieli mieszkańcy Chełmna. Nic.

G
Gość
16 stycznia, 19:13, Ryś:

Chcą od Stolna argumentów chcą rozmawiać i zgody na działanie. Jakich argumentów pytam ???? Tu chodzi o wzbogacenie się z podatków na tym terenie kosztem innej gminy czy to jest ok? Poza tym miasto jest zagrożone powodzią że strony fryby- parodia normalnie fryba chyba wyschla . I jeszcze najśmieszniejsze perspektywa wyżu demograficznego oraz napływu nowych pracowników po zmianie granic . Czy ktoś tam ma mózg??? Jeszcze rozwój logistyki się poprawi bo mają w mieście dwa technika logistyczne - szok pisane na kolanie te powody zmiany granic . Nikt nie wspomniał o pieniądzach z tego płynących na jakie liczy miasto . Tylko Gmina Stolna liczy na te same pieniądze i kto tu pod kim dolki kopie ???? Burmistrz właśnie zapoczątkował niechlubny rozdział w historii miasta .

16 stycznia, 20:22, Gość:

Niechlubny rozwój zapoczątkowali wyborcy,którzy dali się nabrać na przysłowiowe gruszki na wierzbie. Było o rozwoju,owszem,ale na Górze Wawrzyńca...Już upadł temat skansenu? Tam nas Fryba ( a raczej Browina,o czym powinien wiedzieć burmistrz ,,od geografii",bo taka nazwa figuruje na mapie) nie zaleje.A i widoki dla tłumnie przybywających pracowników i zastępów logistyków(do nowo powstałych fabryk) ładniejsze...Dlaczego nie rozwijamy budownictwa mieszkaniowego na terenie byłej jednostki wojskowej,przy ul.Biskupiej?Dlaczego nie rozwijamy się w stronę Osnowa/Brzozowa/Kałdusa?Wykorzystajmy może najpierw tereny w obrębie naszej gminy,zanim wyciągniemy ręce po cudze.

Burmistrz i jego świta byli na pewno na konsultacjach w tych technikach logistyki i poradzili im żeby iść w stronę Torunia. Bo jak nie to miasto upadnie .

G
Gość
16 stycznia, 19:13, Ryś:

Chcą od Stolna argumentów chcą rozmawiać i zgody na działanie. Jakich argumentów pytam ???? Tu chodzi o wzbogacenie się z podatków na tym terenie kosztem innej gminy czy to jest ok? Poza tym miasto jest zagrożone powodzią że strony fryby- parodia normalnie fryba chyba wyschla . I jeszcze najśmieszniejsze perspektywa wyżu demograficznego oraz napływu nowych pracowników po zmianie granic . Czy ktoś tam ma mózg??? Jeszcze rozwój logistyki się poprawi bo mają w mieście dwa technika logistyczne - szok pisane na kolanie te powody zmiany granic . Nikt nie wspomniał o pieniądzach z tego płynących na jakie liczy miasto . Tylko Gmina Stolna liczy na te same pieniądze i kto tu pod kim dolki kopie ???? Burmistrz właśnie zapoczątkował niechlubny rozdział w historii miasta .

Niechlubny rozwój zapoczątkowali wyborcy,którzy dali się nabrać na przysłowiowe gruszki na wierzbie. Było o rozwoju,owszem,ale na Górze Wawrzyńca...Już upadł temat skansenu? Tam nas Fryba ( a raczej Browina,o czym powinien wiedzieć burmistrz ,,od geografii",bo taka nazwa figuruje na mapie) nie zaleje.A i widoki dla tłumnie przybywających pracowników i zastępów logistyków(do nowo powstałych fabryk) ładniejsze...Dlaczego nie rozwijamy budownictwa mieszkaniowego na terenie byłej jednostki wojskowej,przy ul.Biskupiej?Dlaczego nie rozwijamy się w stronę Osnowa/Brzozowa/Kałdusa?Wykorzystajmy może najpierw tereny w obrębie naszej gminy,zanim wyciągniemy ręce po cudze.

R
Ryś

Chcą od Stolna argumentów chcą rozmawiać i zgody na działanie. Jakich argumentów pytam ???? Tu chodzi o wzbogacenie się z podatków na tym terenie kosztem innej gminy czy to jest ok? Poza tym miasto jest zagrożone powodzią że strony fryby- parodia normalnie fryba chyba wyschla . I jeszcze najśmieszniejsze perspektywa wyżu demograficznego oraz napływu nowych pracowników po zmianie granic . Czy ktoś tam ma mózg??? Jeszcze rozwój logistyki się poprawi bo mają w mieście dwa technika logistyczne - szok pisane na kolanie te powody zmiany granic . Nikt nie wspomniał o pieniądzach z tego płynących na jakie liczy miasto . Tylko Gmina Stolna liczy na te same pieniądze i kto tu pod kim dolki kopie ???? Burmistrz właśnie zapoczątkował niechlubny rozdział w historii miasta .

Dodaj ogłoszenie